Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Veenman's agrarische Winkler Prins

Encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Alfabetische encyclopedie in drie delen
Minderhout, G.
Wageningen: Veenman, 1954

Vindplaats(en)
- Nederlandse Entomologische Vereniging Amsterdam: 322: 14083-14085


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands