Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Boerentermen in Achterhoek en Lijmers

Schaars, A.H.G.
Zutphen: De Walburg Pers, 1977
ISBN: 9060110447
Pagina's: 287

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800.87:803.9 / SCHA 1977
- Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten: MON 4444


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands
register: ja