Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vierde lijst der door de commissie behandelde en door den ministerraad aangenomen termen, benamingen en uitdrukkingen

Ministerie van binnenlandsche zaken
Brussel: Moniteur Belge, 1936

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: centrale overheid , culturele en sociale wetenschappen
taal: Nederlands