Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Landmaschinen und Geräte. Mehrsprachen Bildwörterbuch

Landbouwwerktuigen. Veeltalig geïllustreerd woordenboek
Abeijón Veloso, J.
Betzdorf-Sieg: H. Steinmetz, 1960
Pagina's: 168

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: NAH WEN 104


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans