Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarend woordenboek van Nederlandse, Engelse en Latijnse uitdrukkingen op het gebied van landbouw, dierenteelt en bevoorrading

Heurn, F.C. van
Amsterdam: Kon. Shell-Laboratorium, 1950
Pagina's: viii + 158

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 110799


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Engels, Latijn, Nederlands