Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vlaamsch-Fransch rechtskundig woordenboek

Brassine, Jules
Brussel: E. Bruylant, 1935
Pagina's: viii + 246

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Rechtsgeleerdheid: 2B+ REF 2.1 BE/BRAS 1935
- Universiteit van Amsterdam: UBM PG 55-4761


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands