Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van een aantal in het landbouwbedrijf veel gebruikte woorden ten behoeve van Nederlandsche landarbeiders die in Frankrijk gaan werken

's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1923
Pagina's: 15

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologiecongres
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Frans, Nederlands