Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Tuinbouwkundig woordenboek in acht talen

Horticultural Dictionary in eight languages
Nijdam, J.
Den Haag: Ministerie van Landbouw en Visserij, 1961
Pagina's: 504

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 3 63(038) 1961
- Universiteit van Amsterdam: UBM IWO 1018 F 12


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Deens, Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands, Spaans, Zweeds