Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst in vier talen op het gebied van Tuinbouw en Plantkunde

English, French, German, Dutch
Nijdam, J.
's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1945
Pagina's: 97

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 582 gal.1
- Universiteit Utrecht: 1068536


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands