Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandsch-Fransch woordenboek der rechtstermen

Bellefroid J.H.P. & Maginelle, F.
Bruxelles: Pée, 1942
UDC: 34 <03> ; 34 <038>
Pagina's: 351

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 4007 B 22 (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 3A10729 /


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands