Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Trekkers en werktuigen voor land- en bosbouw

Melkmachine- installaties-­woordenlijst
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1982
Pagina's: 9

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt , techniek , werktuigbouwkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands