Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Engels voor landbouwkundigen

Wallnig, Günter
Wiesbaden-Berlin: Bauverlag, 1980
ISBN: 3762504628
Pagina's: 95

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 5 030.8 1979 /


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Engels, Nederlands