Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dierenlijst Nederlands-Engels

tweetalige lijst van de gangbare benamingen voor enkele dieren, behorende tot het ressort van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Wiel, H. van de
's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw, 1949
Pagina's: 53

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 1766586


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Engels, Nederlands