Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijsten Engels-Nederlands agrarische sector

Leiden: Nederlandse Uitgevers Maatschappij, 1983

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Engels, Nederlands