Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

ABN-gids voor de handelstaal

Bruylant, A.
Antwerpen: De Sikkel, 1968
Pagina's: 88

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.15.05 013 MAG


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands