Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Goederenstroombeheersing

Begrippen en afkortingen
's-Gravenhage: Nevem, 1977
Pagina's: 118 + 22

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A37564 / 1977


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands