Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopedie van de economie

Hartog, Floor & Devreker, Andreì Jeroom
Amsterdam-Brussel: Elsevier, 1979
ISBN: 9010025802

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GD 2859/4/2-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands