Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Hoe financier ik mijn import en export ?

Brussel: Kredietbank, 1966
Editie: 2
Reeks: Bedrijfseconomische bibliotheek
Reeksnummer: 6
Van : 109 tot 134

Vindplaats(en)
- Erasmus Universiteit Rotterdam: 127 C 92 (versie van 1977)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: Y19555 / 6


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands