Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Economiewijzer

Actueel economisch zakwoordenboek
Jonkhart, M.J.L.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1988
ISBN: 9001451233
Editie: 5
Pagina's: 95

Vindplaats(en)
- Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag: 340.1 Naslag


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands