Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopedie van de bedrijfseconomie

Mey, Abraham
Deventer: Kluwer, 1974

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Toegepaste Economische Wetenschappen Campus Kortrijk: 658 / 1974 MEY
- Radboud Universiteit Nijmegen: In.S.Geo 23208


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands