Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Economische Encyclopedie

Poel, D.C. van der
Utrecht: De Haan, 1940
Pagina's: 700

Vindplaats(en)
- Groot Seminarie Rolduc: 33<03> / ECON 1943 (tweede druk van 1943)
- Technische Universiteit Delft: 10316476


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands