Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarende woordenlijst betreffende huren en wonen

Emman: Nederlands verbond van huurders, 1979
Pagina's: 46

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1980/40438 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: huisvesting, meubilair en inrichting , menselijke behoeften
taal: Nederlands
register: ja