Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bedrijfskundig lexicon

Wolk, E. van der
Alphen a.d. Rijn: Samsom, 1968

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven: WAA 68 BED (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands