Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek voor de Handelsstatistiek

's-Gravenhage: Centraal bureau voor de statistiek, viii + 1921
UDC: 339(038)
Editie: 2
Pagina's: 313

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 1031 A 92


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands