Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek voor de invoerstatistiek

Batavia: Departement van Economische Zaken, 1947
Pagina's: iii + 190

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM 2489 A 9


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands