Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst van de Nederlandsche Handelstaal

Borgerhout: Vlaamsche Leeraarsbond OMO, 1937
Reeks: Uitgaven van den Vlaamschen leeraarsbond
Reeksnummer: 8
Pagina's: 64

Vindplaats(en)
- KULeuven BMA2: 4A23272
- Vrije Universiteit Amsterdam: TV.11297.-


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands