Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst voor bedrijf en techniek met taalkundige aanwijzingen

List of terms for business, industry and technology with linguistic guidelines
Delft: NNI, 190
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 5050
Pagina's: 161

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 IX 004
- Technische Universiteit Delft: 84417266


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek
taal: Engels, Nederlands