Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Economic Terminology

Luxemburg: European Parliament, 1968
Pagina's: 3 vol.

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands