Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Handelswoordenboek in vier talen

Hollandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch
Jockin, J.A.H.
Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1908
Pagina's: iv + 42

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Microfiche 132010 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands