Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Quadrilingual economics dictionary

English/American, French, German, Dutch
Jong, Frits J. de
The Hague: Nijhoff-Kluwer, 1980
ISBN: 9020113968
UDC: 330.1
Pagina's: viii + 687

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 VIII 004 /
- Universiteit van Amsterdam: 300: BBC WOORD ECONOM


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands