Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beknopt handelswoordenboek in vier talen

woorden en uitdrukkingen voor de handelscorrespondentie in het Nederlandsch, Duitsch, Engelsch en Fransch
Kuiper, J.W. & Landsman, L. & Heskes, A. A.
Gouda: G.B. van Goor Zn, 1904
Pagina's: viii + 479

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 33 BB KUIP
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 755 K 41


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands
taal termen: Duits, Engels, Frans, Nederlands