Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eenvoudige verklaring van waterstaatkundige benamingen, vooral met het oog op militaire inundatiën

Hoefer, Frederik Adolph
Utrecht: Dannenfelser & Co, 1880
Pagina's: 96

Vindplaats(en)
- Koninklijke Militaire Academie: KMA 693 6


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Nederlands