Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nomenclatuur van het verkeer ten gebruike bij verkeers- en vervoersstatistieken

Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage: , 1942
Pagina's: 14

Vindplaats(en)
- Centraal Bureau voor de Statistiek: 5C192


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: kennis, statistiek en waarschijnlijkheidsrekening
taal: Nederlands