Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek voor wegenbouw en wegverkeer

Gierts, F.
Brussel: Ministerie van openbare werken, 1986
Pagina's: 441 + 520

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Frans, Nederlands