Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlands-Engelse woordenlijst van vaktermen op het gebied der grondmechanica en funderingstechniek

Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1986
Pagina's: 20

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 18431986


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Engels, Nederlands