Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch woordenboek voor wegen en verkeer

Nederlandstalige versie van de Technical Dictionary of Road Terms (5th Edition 1982)
Permanente Internationale Vereniging van Wegencongressen. Nationale Comités voor België en Nederland
Brussel: Van Acker, 1987
Pagina's: 180

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 83614028
- Vlaams Parlement: VLPN 440 A TECH 1987


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek , wegvervoer
taal: Engels, Frans, Nederlands