Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Water and Hydraulic Engineering in five languages

English, French, Spanish, Dutch and German
Tuin, J.D. van der
Amsterdam: Elsevier, 1987
ISBN: 0444427686
Pagina's: xvi + 450

Vindplaats(en)
- SHARE IHE
- Technische Universiteit Delft: 10423385


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans