Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering in five languages

English, French, Spanish, Dutch, and German
Tuin, J.D. van der
Amsterdam: Elsevier, 1965
ISBN: 0444704809

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 10422006


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans