Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Soil Mechanics in four languages

English/American, French, Dutch and German
Visser, A.D.
New York-Amsterdam: Elsevier, 1965
Pagina's: viii+ 359

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800 B / VISS 1965
- Technische Universiteit Eindhoven: ACE 65 ELS (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands