Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vaktermen op het gebied van het maatschappelijk werk en aanverwante sociale arbeid in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal

's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en -uitgeversbedrijf, 1962
Editie: 3
Pagina's: 317

Vindplaats(en)
- Belgisch Parlement Archief: S/5A/4/G / LING
- Technische Universiteit Eindhoven: UKG 62 VAK (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, welzijn en hulpverlening
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands