Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

DWZ. Verklaringen van veel voorkomende afkortingen in de volkshuisvesting

Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting
De Bilt: Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting, 1986
Pagina's: 49

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1986/40624 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Nederlands