Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Hoe heet het ?

Verklaring van benamingen en uitdrukkingen ontleend aan de burgerlijke bouwkunde
Enklaar Hzn., H.
Weltevreden-Batavia-Leiden: G. Kolff & Co, 1924
Pagina's: 37

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: architectuur , bouwtechniek , techniek
taal: Nederlands