Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zestalig handelswoordenboek

Nederlandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch, Zweedsch, Spaansch
Maar, H.G. de & Van Praag, S. E. & Stalling, N. C.
Groningen: J.B. Wolters, 1931
Pagina's: vii + 871

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Gent: B: BGRL.Eco033
- Universiteit van Amsterdam: UBM 2566 D 28


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Zweeds