Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Termen en begrippen in de bouwkunst

Koch, W. & Kotting, G.
Kosmos: Amsterdam-Antwerpen, 1971
ISBN: 9021502488
Pagina's: 168

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9 BB / KOCK 1971
- Technische Universiteit Delft: 7817199


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Nederlands