Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouwkundig woordenboek of verklaring van de meest gebruikelijke technische benamingen voorkomende bij de bouwkunde

Pijtak, G.C.W.
's-Hertogenbosch: Gebr Muller, 1848
Pagina's: vii + 678 + 63

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 4A14342
- Technische Universiteit Delft: TR 3044108 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Nederlands