Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van kostprijsfactoren

Burgerlijke en utiliteitsbouw
's-Gravenhage: Nederlands Normalisatie-instituut, 1962
Pagina's: 16

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Nederlands