Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouwkundig Woordenboek, of Verzameling van verklaringen van bouwkundige benamingen, alfabetisch gerangschikt, ten dienste van eerstbeginnenden in de bouwkunst

Timmerman, W.C.
Breda: Broese & Co, 1835
Pagina's: 80

Vindplaats(en)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 8A3128
- Technische Universiteit Delft: TR 3018926 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal termen: Nederlands