Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouwkundig Woordenboek bevattende de beknopte verklaring van technische woorden en termen, betrekking hebbende op de bouwkunde, in ruimen zin genomen

Zwiers, L.
Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1917
Pagina's: 685+ 611

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 5B15430 / 1-2


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Nederlands