Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Building Tools and Materials in Five Languages

English/American, French, Spanish, German and Dutch
Chaballe, L.Y. & Vandenberghe, J.P.
Amsterdam: Elsevier, 1982
ISBN: 0444420479
Pagina's: xii + 722

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 IX 007
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 690.1-chab-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans