Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire en sept langues: 2000 mots et termes relatifs à la technique du béton, en français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe et néerlandais

Zeventalige woordenlijst: 2000 woorden en uitdrukkingen, betrekking hebbende op of samenhangende met de betontechniek, in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Russisch en Nederlands
Paris: Fédération internationale de la précontrainte, 1962
UDC: 666 #
Pagina's: 152

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 3A35303


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Spaans